1. Informatie uitwisselen en verzamelen

Via deze site hopen wij in contact te treden met mensen die dezelfde hobby hebben, en dit om informatie uit te wisselen.

Misschien bestaat er ergens een archief dat kan geraadpleegd worden, of weet U een adres voor kunstboeken?

Heeft U ooit een monografie geschreven, een tentoonstelling georganiseerd of ingeleid? Laat het ons weten. Alles is welkom: krantenknipsels, uitnodigingen voor tentoonstellingen, foto's enz.

Zoekt u een werk van één van deze Limburgse kunstenaars? Laat het ons weten. Wij hebben nu vrij veel contacten in deze wereld en kunnen voor u opzoek gaan.

2. Informatie bundelen

Van verschillende kunstenaars is er nooit een monografie uitgebracht en zal dit ook nooit gebeuren. Iedereen weet wel iets te vertellen , over een kunstenaar die men persoonlijk gekend heeft in zijn omgeving of familie. Ook kunstenaars hebben wel ergens een klein archiefje in de één of andere schoenendoos. Maar gaat die informatie op termijn niet allemaal verloren?

Via deze site hopen wij zoveel mogelijk informatie te bundelen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

3. Aanleggen van een databank

Alle informatie en boeken welke wij bezitten of mochten raadplegen werden opgenomen in de "databank". Zoekt U iets? Laat het ons weten. Misschien kunnen wij U helpen.

4. Meer aandacht

Limburgse kunstenaars verdienen meer aandacht. De kwaliteit en diversiteit is zeker aanwezig maar beseft men dit wel? Moeten wij Limburgers onze "bescheidenheid" en misschien gemakzucht niet eens een beetje opzij zetten? Het is verkeerd de ogen te sluiten voor alles wat er buiten Limburg op kunstgebied gebeurt, maar het is niet verkeerd af en toe te reageren tegen de manier waarop in bepaalde "artistieke" milieus met enig misprijzen neergekeken wordt op het werk van onze landschapsschilders.

Via deze site willen wij dan ook ons steentje bijdragen.

Onze hobby | Waarom deze site | De kunstenaars | Databank/informatie | Agenda/berichten