In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van boeken, katalogi, artikels enz. die wij gevonden hebben. Natuurlijk is deze lijst niet volledig maar wij zijn steeds op zoek naar meer informatie. Bezit U een boek dat wij niet kennen : laat het ons weten!

Bent u op zoek naar iets : laat het ons ook weten. Sommige boeken bezitten wij dubbel, of weten wij waar u ze nog kan kopen.

Deze databank bevat informatie gerangschikt volgens de kunstenaar en wat algemene teksten over de Limburgse schilderkunst. Vanuit deze databank kunt u steeds terugkeren naar de specifieke informatie over de kunstenaar.

Kunstenaars Tijdschriften/boeken Divers Kunstkringen

Kunstenaars  (klik op de naam voor verdere informatie over de kunstenaar)

Ga naar : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
 Anten Djef (Joseph)

Katalogus naar aanleiding van de Retrospectieve te Hasselt (4-9 mei 1946) in zaal "Onder den Toren".

"De Tijdspiegel", mei '46, pagina 2-6, "De landschapschilder Djef Anten" door Joz. Droogmans..

"Kunst in de kijker" nr 19 (1992 en 1995), bespreking werk van Djef Anten : "Het Bos", tekst van Jo Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

"Kunst in de kijker" nr 48 (1995), bespreking werk van Djef Anten : "Ijzel en Mist", uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt, tekst van Jos Jans.

Boekje "Djef Anten 1851-1913", naar aanleiding van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt (oct-dec '1992), uitgave VZW De Vrienden van het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof.

B
 Bamps Paul

"Kunst in de kijker" nr 36 (1994), bespreking werk van Paul Bamps : "De Meukes", tekst Jos Jans, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

"Kunst in de kijker" nr 49 (1995), "Hasseltse Watermolens 1893-1894", tekst Michel Ilsen, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

Boek "Hasselt 750 jaar stad 1232-1982", uitgave Gemeentekrediet van België, D/1982/0139/6 met o.a. gouaches en aquarellen van P.M. Bamps als illustraties.

"Kunst & Oudheden in Limburg", nr13, "Zichten van het oude Hasselt door PM Bamps" (1975), D/1975/1599/8.

Boek "Hasselt Intra Muros, Hasselt binnen de oude wallen", door Guido Caluwaerts, Kluwer Algemene Boeken Deurne/Standaard Boekhandel Hasselt. Met o.a. gouaches, pasteltekeningen en aquarellen als illustraties. D/1989/0108/400

 Beerten Staf

Monografie samengesteld door Staf Beerten en Jos Lemmens, naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag (1995), eigen uitgave.

Kunstboek "Staf Beerten 80" naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag (2010).

 Bertrand Gaston

Boek "Gaston Bertrand" door Jacques Meuris, 1970.

Monografiëen over Belgische kunst "Gaston Bertrand" door Robert L. Delevoy. Uitgave De Sikkel Antwerpen. 1953.

 Boonen Jac(ques)

"Kunstenaars van Heden nr 8" (1962), pagina 87, tekst Dr. Fernand Moulaert.

 Bronckaers Oscar

Bespreking door Tom Assen in "Kunstenaars van Heden" pagina 131-148 (1960).

"Oscar Bronckaers 100", uitgave VZW Stichting Erfgoed Eisden (september '99), naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag.

"De Tijdspiegel", juni-juli '48, pagina 124-127, "Over het etsen en Limburgse etsers" met o.a. Bronckaers, J. Wallaert en Paul Hermans.

"De Tijdspiegel", feb '51, pagina 31-32, "Een enig Kunstalbum over De Mijn", artikel over het kunstalbum "De Mijn" van Bronckaers, tekst van A.D.

Boekje Oscar Bronckaers door Albert Dusar.

 Brouns Pieter (Pierre)

Boekje naar aanleiding van de retrospectieve in het stadhuis te Maaseik (1968).

"Nôtes sur quelques Artistes" par Georges-Marie Dutilleul, uitgave van "Editions de la Boutique" (1954). pg 52.

C
 Camerlinckx L.J.

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

Boek over 1ste Kruisweg in houtskool (1945), uitgever Luc Mols - Camerlinckx.

 Chanet Raoul

Monografie "Raoul Chanet" door Albert Doucet in 1997.

Publicatie nr 10 uit de Dommelreeks naar aanleiding van een tentoonstelling in het Provinciaal Centrum voor Sociaal Cultureel Vormingswerk te Neerpelt in 1971. D/1971/0542/4.

 Chevalier Marcel

"Nôtes sur quelques Artistes" par Georges-Marie Dutilleul, uitgave van "Editions de la Boutique" (1954). pg 70.

 Coëme Henri (Ri)

Een artistieke biografie door Professor Dr. Dirk Van Der Cruysse, uitgeverij Antiqua (Tessenderlo), D/1980/2245/2.

Katalogus naar aanleiding van de Retrospectieve Ri Coëme, Lambert Lemmens en Jozef Tysmans te Sint-Truiden (1983), uitgave C.C. Sint-Truiden.

"Tijdschrift Vlaanderen" nr 117, jan-feb '71, pagina 21-22, "De Glazenierskunst in Vlaanderen".

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

 Coenen Charles

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

 Coosemans Joseph

Monografie door Herman De Vilder en Maurits Wijnants, uitgegeven door VZW De Vrienden van de School van Tervuren, D/1993/6679/01.

De School van Tervuren, door Herman De Vilder - Maurits Wijnants, pagina 94-107, uitgegeven door VZW De Vrienden van de School van Tervuren, D/2000/6679/01.

Catalogus Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, uitgave 1925

 Cox Pierre

Monografie uitgegeven door Concentra (Hasselt), D/1983/1852/001.

"Pierre Cox en Tijdgenoten", uitgave van Stedelijk Museum "Stellingwerff-Waerdenhof" (Hasselt), naar aanleiding van een tentoonstelling, D/1991/2988/1.

"De Tijdspiegel", mei '52, pagina 35-38, "Kunstschilder Pierre Cox en de evolutie der beeldende kunsten in Limburg" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", feb '55, pagina 41-44, "Het werk van Pierre Cox" naar aanleiding van een tentoonstelling in het Hooghuis te Hasselt, door R. Pulinkx.

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

"Kunst in de kijker" nr 61, (1996), "Blauw tafereel, Pierre Cox". Bespreking van een olie op doek, tekst van Jo Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

 Crollen Judith

"Kunst in de kijker" nr 62, (1997) Portret van Guillaume Claes (1752-1841) door Judith Crollen naar een werk van M.G. Tielemans, tekst van Roger Maes, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

 Croonenberghs André

Boekje "André Croonenberghs, aquarellist", uitgegeven in 1991 naar aanleiding Retrospectieve in het CC te Genk.

D
 Damien Jos

Hasseltse Porselein en Keramiek 1890-1952, uitgave Nationaal Jenevermuseum VZW, D/1983/3863/1. Vermelding bij de lijst van "gekende ontwerpers en modelleurs".

"De Tijdspiegel", augustus '46, pagina 3-6, "Jos Damien en A. Rutten" door K. Van Bockrijck.

Boekje naar aanleiding van een tentoonstelling "Jos Damien" in het Begijnhof te Hasselt, sept-oct 1959 (80° verjaardag van de kunstenaar)

"Kunst in de kijker" nr 69 (1993), bespreking van twee portretten van Jos Damien : "Portret van mijn dochter Madeleine" en "Portret van mijn zoon José", tekst van Dr. Robert Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

"Kunst in de kijker" nr 87 (1999), bespreking van het portret van Guillaume Stellingwerff (1841-1923), door Jos Damien met tekst van Myriam Lipkens, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

"Jos Damien en Anne Rutten", uitgave naar aanleiding van een tentoonstelling (sept-dec 1991) in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (Hasselt), uitgegeven door de vrienden van het museum.

Boek "Gracieus Hasseltse keramiek", uitgave van het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, D/2002/2988/1, pagina 44-46.

Illustraties in het boekje "Huiselijke Gedichtenkrans", door Jan-Remy Alloing en uitgegeven door Jules Ceysens te Hasselt (1925).

Boekje "Les deux visages du Limbourg", L'oeuvre des Peintres Jos Damien et Charles Wellens, uitgave van Les Imprimeries du Limbourg S.A., Hasselt.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 55-57.

 Daniels Roger

"De Tijdspiegel", februari '53, pagina 43-46, "De glasschilderkunst en glazenier Roger Daniels" door J. Dessers.

 Davenne Jeanne

"De Tijdspiegel", december '55, pagina 312-313, "Kunstschilderes Jeanne Vanderleyden-Davenne" door J. Dessers.

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

 Douven Jac(ques)

Monografie door Wim Van Maeslandt, uitgave van VZW Werkgroep kunstschilder Jac Douven, naar aanleiding van de 65ste verjaardag (1973).

Katalogus naar aanleiding van de Retrospectieve "Jac Douven 90 jaar", uitgave Gemeentebestuur Neerpelt, Werkgroep Kunst" (1998).

"De Tijdspiegel", juli '46, pagina 2-3, "Jac Douven" door Dr. J. Dessers.

Katalogus naar aanleiding van de Retrospectieve in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (1965).

Themaphila (kwartaalblad van de Belgische vereniging voor thematische filatelie) nr 174 blz 26. De Belgische postograms met 2 werken van Douven (20 en 22).

Themaphila (kwartaalblad van de Belgische vereniging voor thematische filatelie) nr 175 blz 27. Beschrijving postograms nr 20 en 22. Inlichtingen www.themaphila.be

 Douven Sylvain

Monografie "Bladerend", uitgave Kempische Boekhandel (Retie), D/1979/0919/5.

 Duchateau Hugo


Monografie Hugo Duchateau door Michel Baudson, Francis Smets, K. Guy Stevens, Marcel Van Jole & Wim Van Mulders, ISBN 9072411625, uitgave Roularta Books N.V., (Zellik).

"Hugo Duchateau", catalogus naar aanleiding van een tentoonstelling in het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen (1980), D/1980/1540/25, stelt 2 series van 8 tekeningen voor.

Tijdschrift "Revolver", jaargang 15/4 (1988), "Hugo Duchateau Vijf lino's", ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de kunstenaar.

Hugo Duchateau, "De lente komt", tekst door Johan Pas, D/1998/8152/1, naar aanleiding van tentoonstellingen in het Cultureel Centrum Geel, Leopoldsburg en Sint-Truiden. Toont recente installaties van de kunstenaar.

Hugo Duchateau, "Over de Experta Imperitia" (1999), naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling van acrylwerken op doek (Antwerpen), met tekst van Francis Smets.

Boekje "Jonge Belgische Schilderkunst 71 - Limburgs palmares". Verschenen 18-03-1972.

Boekje "Limburgse School", naar aanleiding van de tentoonstelling in de Witte Poppentoren te Hasselt (1973).

Boekje "Op Goede Grond", naar aanleiding van 30 jaar Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en tentoonstelling in het Provinciaal Museum, D/1986/3569/46.

Katalogus uitgegeven door Lens Fine Art ter gelegenheid van een tentoonstelling in 1974.

 Duthoy Mireille


Boekje "Tonaliteiten van Mireille Duthoy".

E
 Estievenart Janny

Janny Estievenart, symboliek in zwart-wit, door E. Pattyn in Limburg Aktueel nr 12, van Juni 1980.

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

Heemkundig Tijdschrift "Heidebloemke" van Genk, nr 2 (2006), "Janny Estievenart, grafisch kunstenaar" door Alex Marut, pg 49-54.

F
 Fabry Etienne

Monografie "Etienne Fabry 1899-1999, uitgave Cultureel Centrum Genk, D/1999/8610/2. Dit boek is nog steeds verkrijgbaar : zie aanbod.

Boekje "Stichters Academie Genk" naar aanleiding van een retrospectieve tentoonstelling in 1985.

G
 Geboers Jos

Monografie door Roger Pulinckx, uitgeverij Lannoo (Tielt), D/1986/45/26 en ISBN 9020913611.

Boekje Jos Geboers Kunstschilder door Julien De Greeve, +- 1980.

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

Boekje Groep-Grüppe '64, pagina 8-11.

 Guffens Godfried

Boek uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in Galerij "Tamara" (Cultureel Centrum) Hasselt in 1981.

Boek "Godfried Guffens en het Limburgs historisme", uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling (2001) in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof te Hasselt, D/2001/2988/2.

H
 Habex Jan

Kunstboek "Jan Habex", uitgave VZW Heemkring Heidebloemke (Genk), D/1984/3278.

Boekje "Stichters Academie Genk" naar aanleiding van een retrospectieve tentoonstelling in 1985.

 Haccuria Maurice

Maurice Haccuria door Jaak Baert, 1978, uitgave Artiestenfonds Antwerpen.

Haccuria Graveur, 1981, 25 jaar Graveerkunst/25 ans Gravures door Monique Marechal.

Maurice Haccuria, uitgave naar aanleiding van retrospectieve in het Cultureel Centrum te Hasselt in 1995.

Maurice Haccuria, uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling in het Cultureel Centrum "Het Gasthuis" te Aarschot (1997).

Bespreking door Maurits Bilcke in "Kunstenaars van Heden" nr 6 (1961), blz 141-156.

 Hamblok Rik

Boekje Groep-Grüppe '64, pagina 12-15.

Map ASIKAN 2240 (1979), International Art Group.

Boekje FruitmART - Kunst en Kultuur happening, "24 kunstenaars uit de Euregio Maas-Rijn", Tentoonstelling Veiling Borgloon 1992, pagina 20-21.

Lommelse Portretten, "Van Teuten en Toen" door Piet Teuwens, pagina 177-193, D/1989/5319/28 en ISBN 90-5232-033-0, uitgeverij BOEK Zonhoven.

 Hendrix Louis

Monografie "Louis Hendrix (1827-1888) - Peer, Passies en Portretten", door Dr. Jan Vaes, samen met Jos Brebels, die assisteerde, Denis Truyen en Maurice Moors die beiden de foto's van het boek realiseerden, ISBN 90-804459 en D/2000/9072/1, uitgave van de stad Peer, POCA'92, Culturele Kring "Dat Stedeken Peer", de Heemkundige Kringen van Peer en Wijchmaal en de Provincie Limburg.

Bespreking door Dr. Jan Vaes in het boek "Godfried Guffens en het Limburgs historisme", pagina 53.

 Hermans Julien

Boek Loois Cultuurlexicon, uitgave Kunstkring Tessenderlo (1986), D/1986/2245/8

 Hermans Paul

Bespreking door Dr. Jan Dessers in "Kunstenaars van Heden" pagina 111-124 (1961).

"De Tijdspiegel", december '46, pagina 5-8, "Paul Hermans" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", juni-juli '48, pagina 124-127, "Over het etsen en Limburgse etsers" met o.a. Bronckaers, J. Wallaert en Paul Hermans.

"Kunstschilder Paul Hermans" ter gelegenheid van een tentoonstelling naar aanleiding van de 100° verjaardag van de geboorte van Paul Hermans in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt (4 juli - 6 sept. 1998).

"Kunst in de kijker" nr 77 (1998), bespreking werk van Paul Hermans: "Herfst-Kasteel Henegauw 1946", uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt, tekst van Roger Pulinckx.

Boekje "Paul Hermans 1898-1972", uitgegeven naar aanleiding van een Huldetentoonstelling (1984-85), met tekst van R. Pulinckx.

Boekje uitgegeven naar aanleiding van de Retrospecieve in Bank van Brussel te Hasselt (1973), D/1973/0542/5.

Boekje "Paul Hermand over zichzelf", uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling door de Oudheidkundige en Kulturele Kring St. Aldegondis van AS (1990).

Boekje "Kunstenaar Paul Hermans 1898-1972", uitgave Art Gallery Hasselt, samensteller Pierre Moesen, april 2004 met tekst van Guido Caluwaerts.

 Hoewaer Gerty

"Een wereld in beweging", monografie, D/1996/Hoewaer uitgever, ISBN 90-9010046-6

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

 Hoogsteyns Jan

"Jan Hoogsteyns", Monografie door Guy Van Hoof, uitgave Antiqua (Tessenderlo), D/1980/22456.

"Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns" door Anton van Wilderode, naar aanleiding van de tentoonstelling te Haasdonk (23-10-1981).

"Jan Hoogsteyns" door Anton Van Wilderode, uitgave Jan Hoogsteyns en Ars Libris Brussel, D/1998/7929/1 en ISB L-930217-11-1

 Hoydonckx Rik

Katalog-Monografie door Frans Boenders, Luc Clerinx, Marcel Duchateau en Harry Verloove, uitgave Gemeentekrediet van België, D/1983/0348/8.

Boekje Groep-Grüppe '64, pagina 16-19.

I

J
 Jans Jos

Boekje "Jonge Belgische Schilderkunst 71 - Limburgs palmares". Verschenen 18-03-1972.

Boekje "Limburgse School", naar aanleiding van de tentoonstelling in de Witte Poppentoren te Hasselt (1973)

Boekje "Op Goede Grond", naar aanleiding van 30 jaar Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en tentoonstelling in het Provinciaal Museum, D/1986/3569/46.

 Janssen Ludovic

Boek "Ludovic Janssen" door Marcel L'Epinois, uitgave van Editions l'Horizon Nouveau Liège 1940.

Monografie "Ludovic Janssen" uitgebracht naar aanleiding van de 100° verjaardag van de geboorte (1988), door Willy Bada, uitgave Jacques Chauveheid (Stavelot)

K
 Kerkhofs Pierre

Panorama van 15 oct 1982, pagina 8-9, tekst van Georges Gielen.

 Konings Gabi

"Nabeschouwingen over het werk van Gabi Konings n.a.v. zijn retrospectieve tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (1984) door Bert Willems.

L
 Laagland Ludo

Monografie Ludo Laagland "een levensverhaal", uitgeverij Lannoo, met inleiding door Jan van den Weghe, D/1981/45/58 en ISBN 9020910191.

Catalogus tentoonstelling "Ludo Laagland 70 jaar" in het Casino te Beringen (1993).

Bundel "Slechte liekens". Gedichten uitgegeven door de kunstenaar zelf (1954).

Dichtbundel "De regenboog", uitgegeven door de kunstenaar zelf (1962).

 Latinne Jan

Map ASIKAN 2240 (1979), International Art Group.

Monografie "Jan Latinne", uitgegeven in sept 2001. Naar aanleiding van de jubileum-expo in het Provinciaal Centrum Casino te Beringen ("Jan Latinne 65 jaar").

 Leduc Jac

Katalogus naar aanleiding van tentoonstelling in het Cultureel Centrum Hasselt (Nov-Dec 1993), eigen uitgave.

Monografie met een inleiding van Luc Clerinx (1998), eigen uitgave.

"De Tijdspiegel", juni-juli '52, pagina 136-138, "Kunstschilder Jac Leduc" door Dr. J. Dessers.

Kunstboek "Herkenrode", met 39 tekeningen van Jac Leduc, uitgave Heideland (Hasselt), tekst G. Caluwaerts, D/1988/1852/004.

"Kunst in de kijker" nr 81, (1999), "Hasselt gezien tussen 1960-1979" door Jac Leduc, tekst van Jo Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

 Lemmens Lambert

Monografie door Guido Van Hoof (1993), uitgave Pelckmans (Kapellen), naar aanleiding van de 100ste verjaardag van zijn geboorte, D/1993/0055/86 en ISBN 9028918337.

Katalogus uitgegeven door het Gemeentekrediet naar aanleiding Retrospectieve tentoonstelling met werken van Ri Coëme, Lambert Lemmens en Jozef Tysmans te Sint-Truiden (1983).

Boekje "Kunstschilder Lambert Lemmens", uitgegeven naar aanleiding van de retrospectieve tentoonstelling in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (1955) met inleiding door Hendrik Prijs.

"De Tijdspiegel", februari '48, pagina 29-31, "Kunstschilder Lambert Lemmens", door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", mei '52, pagina 111-115, "Lambert Lemmens, zijn leven en zijn werk" door Hendrik Prijs.

"De Tijdspiegel", mei-juni '66, pagina 113-150, "Lambert Lemmens", uitgave volledig gewijd aan de kunstenaar.

 Loots Albert

Boek Loois Cultuurlexicon, pagina 117-118, uitgave Kunstkring Tessenderlo (1986).

M
 Maclot Armand

Kunstboek "Emile Van Doren, Maclot en Minders", uitgave VZW. Werkgroep kunstuitgave (1982).

"De Tijdspiegel", februari '47, pagina 29-31 "Armand Maclot" door K. Van Bockrijck.

De School van Tervuren, door Herman De Vilder - Maurits Wijnants, pagina 257-260, uitgegeven door VZW De Vrienden van de School van Tervuren, D/2000/6679/01.

Kunst en letteren van 'Het Belang Van Limburg", sept 1937 (nr 39) : "Op bezoek bij Armand Maclot", pagina's 305-306, tekst door Lambert Swerts.

Catalogus van de XXXIXste tentoonstelling in het Casino van Gent (1906)

 Max (Broeder)

Monografie "Broeder Max - Schilder, Tekenaar, Houtsnijder" door Broeder Marcel Antheunis, uitgeverij Lannoo (Tielt), D/1994/45/84 en ISBN 9020924257.

Monografie "Broeder Max", uitgeverij "De Vroente" (Kasterlee) door Marnix van Gavere en Paul van Meerbeeck, D/1970/052/8.

Katalogus "Retrospectieve Broeder Max", uitgave naar aanleiding van een expositie ter gelegenheid van het gouden kloosterjubileum en ingericht door de Koninklijke Oud-Leerlingenbond Sint-Victorskring (Turnhout, 1972). Inleiding door Wim Doevenspeck.

"Tijdschrift Vlaanderen" nr 146, "Kunst en Religie, aspecten van de religieuze beleving in de Vlaamse kunst 1900-1975", tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (7-31 augustus '75), pagina 148.

Boek "Hulde aan Broeder Max", uitgave Broeders van Liefde (Tessenderlo) met bijdragen o.a. van Ludo Laagland, Sylvain Douven, Jac Douven e.a., +- 1975?.

Broeder Max in Tessenderlo "Het ontbrekende portret", uitgave Geschied- en Heemkundige Kring Tessenderlo (1983).

Boekje "In Memoriam Broeder Max" naar aanleiding van een tentoonstelling in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (1973), D/1973/0542/4.

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

Boekje "Retrospectieve tentoonstelling Broeder Max", naar aanleiding van de tentoonstelling in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (dec 1968-jan 1969)

 Minders Willy

Boek "Bokrijk zin en zijn", uitgave door bestendige deputatie van Limburg, uitgeverij Lannoo (1970), bevat een 60-tal z/w foto's gemaakt door W. Minders, ISBN 9020903462.

Kunstboek Emile Van Doren, Maclot en Minders, uitgave VZW. Werkgroep kunstuitgave (1982).

"De Tijdspiegel", juni '47, pagina 123-125, "Willy Minders" door J. Dessers.

Boekje "Stichters Academie Genk" naar aanleiding van een retrospectieve tentoonstelling in 1985.

N

 Neyens Mathieu

Boekje "Stichters Academie Genk" naar aanleiding van een retrospectieve tentoonstelling in 1985.

 Noldus Paul

Boekje "Retrospectieve Paul Noldus", 1970, naar aanleiding van tentoonstellingen te Neerpelt (Dommelhof) en Tongeren (Gallo-Romeins Museum). Voorwoord door Bert Willems.

"Een document" voorwoord, inleiding, samenstelling door Bert Willems, uitgave in eigen beheer (1973).

 Nolens Lucien

"De Tijdspiegel", juni '46, pagina 2-5, "Lucien Nolens" door Dr. J. Dessers.

Boekje n.a.v. Retrospectieve Tentoonstelling in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (1955).

 Nolens Paule

Kunstboek "Paule Nolens" door Marcel Duchateau, uitgeverij Lannoo (Tielt), D/1980/45/98 en ISBN 9020909320.

Kunstboek "Paule Nolens" door Theo Claes en Eduard Boon, uitgeverij Lannoo (Tielt), D/1992/45/125 en ISBN 9020921703.

Biografie "Nolens Paule" door Theo Claes naar aanleiding van haar zeventigste verjaardag (1994).

"Kunst in de kijker" nr 65 (1997), bespreking werk van Paule Nolens: "Drieluik 1989", tekst Rik Ghysen, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

"De Tijdspiegel", oktober '56, pagina 230-234, "Paule Nolens - een figuur uit de jonge Limburgse kunst" door J. Dessers.

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

"Paule Nolens" (1984), catalogus naar aanleiding van haar 60ste verjaardag en een retrospectieve in het Cultureel Centrum te Hasselt. Samenstelling Helikon Hasselt.

"Kunstenaars van Heden nr 8" (1962), pagina 103, tekst Lic. Albert Coenen.

O

P
 Pringels Leon

Bespreking door Marcel Leemans in "Kunstenaars van Heden" pagina 95-110 (1961).

"Kunst in de kijker" nr 5, bespreking werk van Pringels : "Week-end" 1950, tekst Karel Cleeren, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt

Memoires, La chronique de l'Université UCL, septembre 2001 : "Léon Pringels, redécouvert" door Christian Bodiaux.

Memoires, La chronique de l'Université UCL, février 2003 : "Documents inédits relatifs à Léon Pringels" door Christian Bodiaux.

Q

R
 Rappoort Rik

"Jonge Limburgse Kunst", boekje uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Begijnhof te Hasselt (nov '54). Inleiding door J. Dessers.

 Remans Ray(mond)

Boekje naar aanleiding van een tentoonstelling in Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (Hasselt), 1995, nr 18, uitgegeven door de vrienden van het museum, D/1995/2988/1.

"Kunst in de kijker" nr 44 (1995), Acryls van Ray Remans, tekst van Jo Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

 Rosier Jan-Willem


Boekje naar aanleiding van een retrospectieve te Lanaken (1955).

Bespreking door Jean Maenen in het boek "Godfried Guffens en het Limburgs historisme", pagina 59.

"De Tijdspiegel", April 1953, pagina 109-116, door E. de Montaigne.

 Rutten Anne


"De Tijdspiegel", augustus '46, pagina 3-6, "Jos Damien en A. Rutten" door K. Van Bockrijck.

"Jos Damien en Anne Rutten", uitgave naar aanleiding van een tentoonstelling (sept-dec 1991) in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (Hasselt), uitgegeven door de vrienden van het museum.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 141-144.

S
 Savenay Jaak

"Jaak Savenay de Zuivere". De groei naar een ascese door Bert Willems (1973), uitgave in eigen beheer.

 Scholz Günter-Karl


Boek "Tijdseinen- Signes du Temps - Zeitzeichen" (1986), uitgave van de kunstenaar zelf.

 Schruers Jos (Jozef)


"De wondere sproke van die nonne Beatrijs", map van 14 tekeningen in 1996 door Jos Schruers gemaak. Gedrukt in offsettechniek op 50 exemplaren, uitgeverij P+F Dirix, D/1997/7873/1.

"Van Hoeve tot Hoogbouw", verlucht met tekeningen van de auteur (1999). Handelt over het verdwijnen van de boerenstand door de stadsuitbreiding binnen de Hasseltse singels.

 Sévery Marcelle


"De Tijdspiegel", april '46, pagina 3-5, "Onze Limburgse kunstenaars - Marcelle Sévery" door Dr. J. Dessers.

Boekje naar aanleiding van een tentoonstelling in 1958 in zaal Onder de Toren te Hasselt, ingericht door Pro Arte.

 Sprankenis Dré


Boekje "Op Goede Grond", naar aanleiding van 30 jaar Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en tentoonstelling in het Provinciaal Museum, D/1986/3569/46.

T
 Taeymans Lode(wijk)

Boek onder leiding van Dr. Camille Digneffe, uitgave "Steenlandt" Kortrijk (1938).

Christelijke Kunst (2de boek), 1924, uitgave "De Bode van het Heilig Hart Alken en S.V. De Vlaamsche Boekenhalle Leuven-Gent-Mechelen-Veurne.

Christelijke Kunst (3de boek), 1930, uitgave "De Bode van het Heilig Hart Alken.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 189-193.

 Theunissen Karel

"De Tijdspiegel", november '48, pagina 213-215, "Overwegingen bij de Retrospectieve Karel Theunissen" door B. Leysen.

Boekje "Kunstschilder Karel Theunissen" door C. Godelaine. Uitgave van Kunst Adelt (Peer), 15 juli 1929.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 196-198.

Boekje "Karel Theunissen 1871-1971" naar aanleiding van de retrospectieve in het St.-Aldegondis kerkje te As.

Catalogus van de XXXIXste tentoonstelling in het Casino van Gent (1906)

 Theunissen Suzanne

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 199-200.

 Timmers Staf

Kunstmonografie, uitgeverij Kempische Boekhandel (Retie), D/1980/0919/1.

 Tysmans Jos(eph)

Monografie door Louis Tysmans, uitgeverij Heideland-Orbis (Hasselt), D/1975/0022/61 en ISBN 9029157410.

Gedenkboek "Jos Tysmans aan het Yzerfront" naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Jos Tysmans museum en de tentoonstelling "Jos Tysmans aan het Yzerfront in de Yzertoren" te Diksmuide (1996), ISBN 908031921.X.

Katalogus uitgegeven door het Gemeentekrediet naar aanleiding Retrospectieve tentoonstelling met werken van Ri Coëme, Lambert Lemmens en Jozef Tysmans te Sint-Truiden (1983).

"De Tijdspiegel", maart '53, pagina 79-83, "Kunstschilder Jozef Tysmans" door J. Dessers.

Boekje naar aanleiding van de Retrospectieve in het Begijnhof te Hasselt (1963) en 70ste verjaardag van de kunstenaar. Het voorwoord is van Broeder Max.

Illustraties in het boekje "Uit het land van plezier en miserie", door Kanunnik Senden. Uitgegeven in 1925 door Sobriëtas (Tessenderlo)

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 205-206.

Bespreking door Broeder Max in "Kunstenaars van Heden" nr 6 (1961), blz 97-110.

U

V
 Van den Meersch Vincent

"Kunst in de kijker" nr 66 (1997), Soberheid, eenvoud en liefde. Vier geometrische abstracte werken van Vincent August Van den Meersch, tekst van Harry Verloove, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

Boekje "Limburgse School", naar aanleiding van de tentoonstelling in de Witte Poppentoren te Hasselt (1973).

Boekje "Op Goede Grond", naar aanleiding van 30 jaar Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en tentoonstelling in het Provinciaal Museum, D/1986/3569/46.

"Vincent van den Meersch", boek uitgegeven door Carto (2001), ref ISBN 90-74437-06-0.

 Van Doren Emile

Kunstboek "Emile Van Doren, Maclot en Minders", uitgave VZW. Werkgroep kunstuitgave (1982).

"De Tijdspiegel", november '46, pagina 3-5, "Emile Van Doren" door Dr. J. Dessers.

"Genk nu", jaargang 1976 nr 4. Artikel over het museum "Emile Van Doren", pg 3-7.

Museum "Emile Van Doren", boekje uitgave Stadsbestuur Genk. Tekst Jef Habex en Rene Houben.

Boek "De Schilderkunst van Emile Van Doren (1880-1914)", 2006 door Jos Geraerts, D/2006/8610/1

Catalogus van de XXXIXste tentoonstelling in het Casino van Gent (1906)

Catalogus van de XLste tentoonstelling in het Casino van Gent (1909)

 Vanlessen Lode

Boekje "Retrospectieve Lode Vanlessen" naar aanleiding tentoonstelling te Hoeselt (1980).

 van Wordragen Martin

Boek "Martin van Wordragen - 40 jaar op pad", uitgave van Decat en Roggen 1990, met een bijdrage van Fernand Haerden, Marleen Roggen, Gerard Joris, e.a.

Boek "Martin van Wordragen - 70 jaar onderweg", uitgave van Kunsthandel de Kei BV, Nuenen (NL) naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de kunstenaar (1998).

 Vandereycken Robert

Monografie "Robert Vandereycken" door L. Clerinx en H. Dethier, uitgave NV. Concentra (1972).

Monografie "Robert Vandereycken" door L. Clerinx en H. Dethier, uitgave NV. Concentra (1992). Met voorwoord door Willy Claes, D/1992/1852/001.

Monografie "Robert Vandereycken" door Conxita Oliver en Remi Cnodder (Spaanse uitgave, 1997) met o.a. werken uit de serie "Suite de Goya", ref : 637-97, uitgave van Fons d'Art Olot SL.

Robert Vandereycken, Suite Blava (1999), uitgave Port de Barcelona. Presentatie van de Suite Blava (Blue Suite) Collectie.

"De Tijdspiegel", aug-sept '59, pagina 131-134, "Kunstschilder Robert Vandereycken" door J. Dessers.

Boekje FruitmART - Kunst en Kultuur happening, "24 kunstenaars uit de Euregio Maas-Rijn", Tentoonstelling Veiling Borgloon 1992, pagina 30-31.

"Tijdschrift Vlaanderen" nr 106, juli-augustus '69, "Actuele Vlaamse Schilderkunst", pagina 221.

Kuntmonografie "Robert Vandereycken", door Luc Clerinx en Hubert Dethier (2002), uitgave in eigen beheer.

"Tekeningen Robert Vandereycken" door Remi De Cnodder, uitgave Stichting Mercator-Plantijn vzw Antwerpen (1982). ISBN 90-6216-021-2.

 Vilain Walter

Tijdschrift "Vlaanderen" nr 106 "Actuele Vlaamse Schilderkunst", pagina 222.

Monografie "Walter Vilain" door Pieter van Reybrouck met voorwoord van Jan Hoet en Ernest Van Buynder, uitgave Stichting Kunstboek bvba Brugge, D/1998/6407/10 en ISBN 90-74377-71-8.

W
 Wallaert Gaston-Jozef

"Lineke", verzen en houtsneden door Gaston Jos Wallaert, uitgave Ernest van Aelst (Vroenhoven, 1939).

Boekje "Bloemen, Heide en Zee door Rik Vanderhave (1941), uitgevers MIJ Ernest van Aelst (Maastricht-Vroenhoven).

Monografie door Dr. M. Rutten, uitgave Heideland (Hasselt, 1949), naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de kunstenaar.

"Eeuwig Italië", reisverhaal geïllustreerd met pentekeningen van Wallaert, uitgave Heideland Hasselt, begin jaren 50.

Katalogus naar aanleiding van Retrospektieve tentoonstelling, Provincial Begijnhof Hasselt (Nov-Dec 1967), D/1967/0542/10. Met voorwoord o.a. Hendrik Prijs en L. Nagels.

"De Tijdspiegel", juni-juli '48, pagina 124-127, "Over het etsen en Limburgse etsers" met o.a. Bronckaers, J. Wallaert en Paul Hermans.

"De Tijdspiegel", october '46, pagina 3-6, "Gaston Jos. Wallaert" door M. Rutten.

"De Tijdspiegel", maart '54, pagina 81-83, "G.J. Wallaert" door Prof. Dr. M. Rutten.

"Kunst in de kijker" nr 96, (2000) bespreking van "Portret van mevrouw Leynen 1842-1920" een werk van Wallaert uit 1919, tekst van Jo Rombouts, uitgave van Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

 Wellens Charles (Karel)

"De Tijdspiegel", september '46, pagina 3-6, "Kunstschilder Charles Wellens" door Dr. J. Dessers.

"De Ziel van mijn schoon Kempenland" door kunstschilder Charles Wellens, uitgave Genootschap Charles Wellens VZW, oorspronkelijk uitgegeven in 1951, heruitgave 1992.

"L'âme de ma lande Campinoise" par Charles Wellens - Artiste Peintre. Is de franse vertaling van "De Ziel van mijn schoon Kempenland.

"Kunstschilder Charles Wellens", gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van de 100° verjaardag van zijn geboorte (1989).

"Charles Wellens", boekje uitgegeven in 1957, naar aanleiding van een retrospectieve in zaal "Onder de Toren" te Hasselt.

Boek "De Limburgse Kempen" (1936). Hoofdstuk "De Kempische langgevelhoeve" pagina's 245-262, illustraties van Charles Wellens en tekst van Dr. J. Lyna.

Boekje "Les deux visages du Limbourg", L'oeuvre des Peintres Jos Damien et Charles Wellens, uitgave van Les Imprimeries du Limbourg S.A., Hasselt.

"Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" door Jef Crick. Blz 330-332.

Boek "Charles Wellens 1889-1958", door Kathy Vincke (2006), verantwoordelijke uitgever Eugène Wellens.

 Wilsens Steven

"Kunst in de kijker" nr 72 (1998), "Panorama van Hasselt" (1993) door Steven Wilsens met tekst van Jo Rombouts, uitgave Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt.

Map "Een dozijn merkwaardige Stevenementen uit de Hasseltse geschiedenis" met tekst van Jos Jans en Jo Rombouts, uitgave vzw "Vrienden van het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof Hasselt."

"Limburg, trekken, wandelen & kijken" door Albert en Lutgart Dusar, uitgave Lanno (Tielt) met tekeningen van Steven Wilsens, ISBN 90 20906240.

"Kastelen in Limburg", uitgave 1970, drukkerij Concentra Hasselt. Eigen uitgave.

Kastelen in West-Vlaanderen, D/1973/1852/007, uitgave Concentra Hasselt.

Kastelen in Antwerpen, D/1972/1852/004, uitgave Concentra Hasselt.

Kastelen in Oost-Vlaanderen, D/1976/1852/001.

Kastelen in Brabant - Chateaux du Brabant, 1971. Franse tekst van Jean Daulnoye. Uitgave Concentra Hasselt.

"Het misverstand" : pittoreske hoekjes in Vlaanderen opgetekend en getekend door Steven, D/1974/1852/11.

Stripverhaal "Peer en de reus", 2002

De Poweet op de Reddelberg, D/1982/0034/512, uitgave N.V. Scriptoria (1982).

"Het Kruispunt - De bevrijding van Hechtel 6-12 september 1944" met tekeningen van Steven Wilsens en teksten van Hechtelaar Leon Snoeks, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de bevrijding van Hechtel. Uitgegeven in september 2004

 Wouters Albert

Katalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling "Ons gelaat, spiegel van ons zijn", uitgegeven in 1994 en met teksten van Mevr. Wouters.

 Wouters Humberto (frater)

Monografie "Humberto Wouters" door Fernand Haerden, D/1980/45/77 en ISBN 9020909231.

Map ASIKAN 2240 (1979), International Art Group.

7 x Limburg, boekje naar aanleiding van de tentoonstelling in het museum voor moderne religieuze kunst in Oostende (1979).

X

Y

Z

Top

Tijdschriften en boeken

"De Tijdspiegel", mei'47, pagina 101-102, "De Nood van de Limburgse Kunst" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel",april '48, pagina 77-78, "Kunstleven in Limburg" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", november '54, pagina 319-322, "De Evolutie van de kunst in Limburg" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", juni-juli '56, pagina 154-160, "De Beeldende Kunsten in Limburg seizoen 1955-56" door Dr. J. Dessers.

"De Tijdspiegel", maart-april '62, pagina 89-92, "De Genker Schilderschoool" door W. Minders.

"Tijdschrift Vlaanderen", nr 169 (1979), "Het beeld van de Kempen in de schilderkunst". Met o.a. op pagina 101: "De Limburgse Kempen in de schilderkunst na 1945" door F. Van Vinckenroye en op pagina 81: "De schilderkunst te Genk en de Kempische landschapschilders" door M. Driessen.

Naslagwerk "De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19° en 20° eeuw (1999), uitgave Art in Belgium Brussel (02/7366999) door Paul Piron (2 delen).

"Arto", Biografisch lexicon Plastische Kunst in België : schilders, beeldhouwers, grafici 1830-2000, uitgave De Gulden Roos VZW (03/2317240) door Wim en Greet Pas. Voor meer inlichtingen: www.arto.be

"Een eeuw beeldende kunst in Limburg" door Ludo Raskin, uitgave Concentra Media Hasselt 2004

"Genk door schildersogen - landschapsschilders in de Limburgse Kempen 1850-1950" door Kristof Reulens. Uitgave Davidsfonds Leuven 2010.

Top

Divers

Sabam

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ook kunstschilders en tekenaars kunnen lid worden van Sabam en het innen van auteursrechten aan de vereniging overlaten. Meer info op www.sabam.be
Sommige kunstenaars uit onze lijst (of erfgenamen) doen beroep op Sabam om hun rechten te verdedigen.
Indien wij afbeeldingen van werken van deze kunstenaars wensen op te nemen kan dit onder bepaalde voorwaarden o.a. een beperkte resolutie en aantal dpi, het digitaal bestand mag niet kunnen gedownload worden, verplichte copyright vermeldingen enz.
Het moet voor ons een hobby blijven en we hebben ook niet altijd de mogelijkheid alles tot in de puntjes op te volgen. Om problemen te vermijden, plaatsen wij bij deze kunstenaars geen afbeeldingen, ook al hebben wij meestal hun toestemming.

Tentoonstelling en wedstrijd "De Mijn" (17-28 feb 1951)

Lambert Lemmens Deze wedstrijd en bijhorende tentoonstelling, ingericht door de Limburgse Federatie voor Beeldende Kunsten te Hasselt in zaal "Onder de Toren" is eigenlijk het startsein geweest voor de machtsovername door de jongere generatie van kunstenaars geboren na de 1° wereldoorlog. Tijdens deze wedstrijd werden alle prijzen toegekend aan de jongere kunstenaars en dit tot grote ergenis van de oudere generatie. De jury bestond uit niet-Limburgers. De aanleiding tot deze wedstrijd was de herdenking "50 jaar steenkoolontginning in het Limburgs kolenbekken". Tevens wilde men wat meer aandacht voor het thema "mijn en mijnwerkers" onder de beeldende kunstenaars brengen. Charles Coenen Op uitzondering van Lucien Nolens en Oscar Bronckaers was er tot op dat ogenblik weinig belangstelling voor dit gegeven. Uit de circa 300 ingezonden werken werden er een 70-tal weerhouden waaronder tekeningen, schilderijen, decoratie, beeldhouwwerk enz. Tot de laureaten behoorden o.a. Pierre Cox (1° prijs decoratief paneel - 2° prijs waterwerf), Charles Coenen (3° prijs schilderen met het werk "Processie in de Mijnstreek, zie afbeelding) , Lambert Lemmens (4° prijs afdeling schilderwerk, zie afbeelding), Paule Nolens (2° prijs glasraamontwerp, 2° prijs decoratief paneel en 3° prijs tekenen), Davenne Jeanne (1° prijs aquarel), Rappoort Rik (afdeling affiche), Lucien Nolens (2° prijs tekening), Bronckaers (1° prijs gravure), Hermans (4° prijs schilderen), R. Daniels (2° prijs schilderen), Chevalier (1° prijs schilderen). Ook het werk "Christus in de cité" van Broeder Max kreeg de 3° prijs waterwerf. Het was echter een pentekening gekleurd met olieverf. De problemen die daardoor ontstonden bezorgden hem wel veel bekendheid. De bevestiging van de jonge generatie volgde in 1952 met de tentoonstelling "Jonge Limburgse Kunst" te Nijmegen.

De studentencafé “Bij Merieës”

Toen Joseph Coosemans, professor landschapschilderen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, zijn leerlingen , waaronder Armand Maclot (1899) naar Genk stuurde, verbleven de jonge studenten in de herberg “ Bij Merieës”.
In verschillende documenten staat vermeld dat Emile Van Doren deze herberg nadien ombouwde tot het “Hôtel des Artistes”.
Mr A. Marut, hoofdredacteur van het “ Heidebloemke” Genk, liet ons weten dat deze informatie niet juist is. We hebben hem dan ook om meer uitleg gevraagd.

De studentencafé “ Bij Merieës”

Maria Ramaekers baatte sedert 1876 te Genk een herberg uit in het huis, naar haar genoemd “ Bij Merieës”, Statiestraat 26. Ze was de weduwe van schrijnwerker Jef Vleugels en hertrouwde in 1896 met Herman Neys (soms Nijs geschreven) beter bekend als “Mengske”. Vanaf 1900 kreeg de herberg het adres Hoogstraat 2. Na de eerste wereldoorlog was Mengske hulpveldwachter en nadien tot 1944 politieagent te Genk.
“ Bij Merieës” was het tehuis van vele studenten van de landschapsklas van professor Coosemans.

Hôtel des Artistes

De familie Francis Munten-Hubertina Corthouts baatte te Genk in de Statiestraat een herberg uit tot in maart 1889. Op 31-12-1890 werd Cidonie Raikem, de aanstaande echtgenote van Emile Van Doren er ingeschreven. Waarschijnlijk huurde ze de herberg en baatte zij deze zelfstandig uit. Emile Van Doren kwam er herhaaldelijk logeren en op 21-12-1893 werd hij er gedomicileerd. Na zijn huwelijk met Cidonie in 1898 kochten ze samen de herberg die op korte tijd werd omgebouwd tot het “ Hôtel des Artistes”

Top

Kunstkringen in Limburg

Vóór de 2de wereldoorlog bestonden er reeds enkele kunstkringen in Limburg :

Kunstkring Heikracht werd opgericht in de periode 1929-30 door o.a. Jac Douven en Antoine Ceysens, samen met de toenmalige Neerpeltse kapelaan Claes en oud-burgemeester Jan Geelen. Vanaf 1932 werd een eerste tentoonstelling in Neerpelt georganiseerd. Er werd ook samengewerkt met andere kunstkringen. Zo waren Douven en Ceysens ook lid van Kunstkring Klimop uit Sint-Niklaas en was men ook bij de Heecrabbers van Hasselt aangesloten. In april 1959 werd overgegaan tot het stichten van een jongerengroep, met als doel jongeren aan te trekken en deze als groep in de Kunstkring te integreren. In 1960 tergelegenheid van het 30 jarig bestaan organiseerde men de "Noord-Limburgse Industrieprijs". Werden ook lid van Heikracht : Charles Coenen, Jos Geboers, Mireille Duthoy, Rik Hamblok, Jan Hoogsteyns, Rik Hoydoncks, Jan Latinne, Vic Brams, Broeder Max , Ludo Laagland, Jac Paredis, Pierre Kerkhofs e.a.. 50 jaar Kunstkring werd in '79 gevierd met een tentoonstelling in het Dommelhof te Neerpelt. In 1980 volgde de opening van "Huize Heikracht" (nu Dommelgalerij), een eigen tentoonstellings ruimte in het centrum van Neerpelt. Ter gelegenheid van het 65 jarige bestaan in 1994 organiseerde Heikracht een tentoonstelling "De Stad" in CC De Adelberg te Lommel met werk van 25 kunstenaars. De kring heet nu "Koninklijke Kunstkring Heikracht". Bij de viering van 75 jaar Heikracht in 2004 werd een dubbele tentoonstelling "75 jaar Kunst in Noord-Limburg" georganiseerd in het Dommelhof (werken van oud-leden) en in het Vredegerecht van Neerpelt (huidige leden). Meer info klik hier.

Eind 1930 werd de Kunstkring van Sint-Truiden gesticht. Kunstenaars van het eerste uur waren o.a. Georges Lenaerts, Ri Coëme, Lambert Lemmens, Trudo Govaerts en Tysmans. Later volgden tentoonstellingen met werken van o.a. ook Roger Daniels, Gaston Wallaert, Bronckaers, Urbain Wydouw en Broeder Max. Jong talent op dat ogenblik waren Paul Leemans, Arthur Renson en Rik Rappoort. Vanaf 1956 mocht deze kring zich "Koninklijk" noemen. In de jaren '60 verschenen enkele "jonge rebellen" : Raoul Chanet, Georges Francis en Hugo Duchateau. In april 2000 vierde deze kring het 70 jarig bestaan en werd het project "UTOPIA" gerealiseerd, een groepsproject van ruim 60 kreatieve mensen. Naar aanleiding van het 75 jarig bestaan (2006) kreeg het jubileumproject de naam "Het ei". Meer info over Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden : http://www.zoutkist.be

In Tessenderlo stichtten enkele Looienaars in 1935 de "Looische Krabbers", geinspireerd door de "Heecrabbers" van Hasselt en er werden regelmatig "salons" georganiseerd. Een van de eerste werkende leden was Albert Loots. Vanaf 1943 veranderde de naam in "Kunstkring" tot het in 1957 officieel "Kunstkring Heidebloem" werd. Ondertussen was o.a. Broeder Max lid geworden. In 1970 vierde men het 35-jarig bestaan en werd de kring omgedoopt tot "Kunstkring Tessenderlo". Ondertussen waren o.a. Staf Beerten, Octaaf Schoemans, Rik Hoydonckx, Julien Hermans en Jan Hoogsteyns ook lid van de kring. Julien Hermans was ook voorzitter van 1978 tot 1982 en oefent deze taak ook opnieuw uit vanaf 1996. Naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van Kunstkring Tessenderlo, werd op 22 oktober 2010 een jubileum tentoonstelling geopend in Cultuurcentrum het LOO.

In Hasselt kende men 2 kunstkringen :
de Heecrabbers
(Cercle Artistique Indépendant Les Heecrabbers à Hasselt) met o.a. Paul Hermans, Maclot, Erarts, Paul Bamps, Judith Crollen, Jef Van Brabant, Van Doren, Bronckaers, de Borman Louis, Lucien Nolens en verder ook Sévery Marcelle, Willy Minders, John Gerard enz. In het begin was het vooral een franstalige aangelegenheid maar dat veranderde rond 1937 toen o.a. nog enkel Limburgers werden toegelaten. Ze stelden regelmatig tentoon in de periode 1928-1936 in "les salons de la "Société Littéraire Grand' Place à Hasselt" en in 1937-1938 in het Hooghuis te Hasselt.
Kunstkring Ars Proba opgericht rond 1919 met o.a. Lucien Nolens, Ballewijns, Jos Damien (eerste voorzitter), Anne Rutten en Paul Bamps.
Na het uiteenvallen van beide Hasseltse kunstkringen ontstond in 1945 Pro Arte met de bedoeling kunstenaars en kunst liefhebbers uit de regio van zowel Genk, Hasselt en Noord-Limburg te verenigen. Vanaf januari '46 werden groeps tentoonstellingen georganiseerd met o.a. werken van Alfons Aerts, Pierre Cox, Humberto Wouters, Dré Sprankenis, Paul Hermans, Jac Leduc, Ray Remans, Schruers Jozef, Jeannot Peeters, Van den Meersch, Van Campenhout, Vandereycken, Van Rompaey, Paule Nolens, Walter Vilain enz. Heikracht was ook bij Pro Arte aangesloten. De laatste tentoonstelling ingericht door Pro Arte vond plaats te Hasselt in 1968.

Eind 1945 ging men in Limburg over tot de stichting van de Limburgse Federatie voor Beeldende Kunsten met als doel "de contacten tussen de regionale kringen te stimuleren, de aangesloten kunstenaars te steunen en aan te moedigen om binnen en buiten de provinciegrenzen te exposeren". Personen die hier een rol speelden waren o.a. Jac Leduc en Rik Rappoort. In 1995 bestond de Federatie 50 jaar en mocht vanaf toen de naam "Koninklijke Limburgse Federatie voor Beeldende Kunsten" dragen.

Sloten zich ook aan bij de Federatie:

Niet aangesloten bij de Federatie is Kunstkring Jekervallei, opgericht in 1975 door de Heer Comhair, hoofdonderwijzer van de lagere school in Vreren, een dorpje in de buurt van Tongeren en gelegen aan de Jeker. De eerste kunstenaars waren vooral natuurliefhebbers die zich lieten inspireren door de Jeker. Op 23 augustus 1975 werd de eerste tentoonstelling georganiseerd met 150 werken. Meerdere personen sloten aan bij de nieuwe K.K, ze kwamen vanuit de hele Jekervallei. Sinds 1992 is de heer Hubert Terwingen de voorzitter. De kring telt momenteel 16 actieve leden waarvan een groot aantal natuurschilders zijn. Nochtans ontbreekt in de kring ook de moderne strekking niet. Zijn o.a. lid van deze kring : Annette Fagard, Melanie Willems, Pieter Liket, Maurice Grommen en Hubert Terwingen. De Kring vierde in 2005 haar 30 jarig bestaan met een groepstentoonstelling in zaal Concordia te Tongeren.

Verder is er Kunstkring Palarte, één van de drie kunstkringen binnen de fusiegemeente Beringen en in 1990 opgericht in de schoot van de Culturele Raad Paal. Naast de jaarlijkse groepstentoonstelling in het Ontmoetingscentrum De Buiting , tentoonstellingen, uitwisselingsprojecten, enz worden bezoeken gebracht aan belangrijke tentoonstellingen in binnen-en buitenland. Leden zijn oa Octaaf Schoemans, Gunther-Karel Scholz, Paul Ooms, Barbara Majorczijk ea. Meer info klik hier.

Vermelden we ook nog enkele kunstgroepen die vanaf de jaren 60-70 ontstonden, maar ondertussen verdwenen zijn:

Helikon Groep
Kunstenaarsgroep gesticht in 1961 door oa Pierre Cox, Paule Nolens, Robert Vandereycken, Walter Vilain en Amand Van Rompaey. Iets later kwam er Ray Remans bij, maar na een 7- tal jaar bestond de groep niet meer.

Groep 64 (G-64)
Groepering (1964) van een aantal Limburgse kunstenaars zoals Jos Geboers, Rik Hamblok, Rik Hoydonckx en kunstenaars uit het Duitse Westfalen. Ze organiseerden tentoonstellingen in Duitsland, Nederland en Belgie. De activiteiten werden rond 1972 stopgezet.

Research Group
Opgericht in 1967 door Vincent Van den Meersch samen met enkele van zijn leerlingen: Hugo Duchateau, Dré Sprankenis , Jos Jans, Helene Keil en Jan Withofs. Ze zochten naar vernieuwing en legden de klemtoon op kreatief en kritisch zijn. Ze organiseerden tentoonstellingen, namen deel aan wedstrijden en gaven zeefdrukmappen uit. De groep viel in 1973 uiteen. Enkele jaren eerder, in 1970 had Dré Sprankenis de groep al verlaten. De laatste tentoonstelling vond plaats in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

De Limburgse School
Na het uiteenvallen van de Research Group, ontstond in 1973 de groep “ De Limburgse School” , met naast de Research leden nog een 7-tal jonge kunstenaars. Daar iedere kunstenaar evolueerde naar een eigen richting was er van “groep” geen sprake. Iedereen ging zijn eigen weg en de groep viel dan ook snel uiteen. Ze stelden o.a. tentoon in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent (1974).

Groupe Rela-Pictura
Opgericht in 1978 door oa Staf Timmers, Tony Dethier, en Frater Aerts. Deze groep verenigde kunstenaars die de dingen om zich heen elk op hun eigen wijze relativeerden en crëerden tot een bezielend kunstwerk.. Er zijn nog activiteiten terug gevonden tot eind 1981.

ASIKAN 2240
Een internationale kunstenaarsgroep rond 1978 opgericht met langs Belgische zijde oa Jan Latinne, Humberto Wouters en Rik Hamblok.

Top

Onze hobby | Waarom deze site | De kunstenaars | Databank/informatie | Agenda/berichten