Rosier Jan-Willem
(Geboren te Lanaken op 15-09-1858 en overleden te Antwerpen op 24-07-1931)

Rosier was een academische schilder van portretten en 18de eeuwse taferelen uit het mondaine leven. Hij schilderde ook godsdienstige taferelen o.a. kruiswegen.

Hij ontmoette Godfried Guffens (rond 1870) die in de parochiekerk van Lanaken schilderde. Via Guffens kwam Rosier in contact met de bekende decoratieschilder Jos De Roey uit Antwerpen. Hij volgde een avondcursus decoratie aan de Academie te Antwerpen (rond 1875). Van 1878 tot 1880 kreeg hij aan deze Academie bij K. Verlat een verdere opleiding. In de periode 1880-81 ondernam hij een studiereis naar Parijs en studeerde tekenen en schilderen aan de Ecole Nationale des Beaux-Arts. Ook reisde hij in 1882 naar Engeland voor een opleiding portretschilderen.

Hij vestigde zich rond 1883 te Antwerpen en werd medestichter van de kunstkring "Als ic can". In 1885 werd hij leraar aan de Antwerpse Academie en had o.a. Rik Wouters onder zijn leerlingen. Hij huwde in 1886 een Antwerpse Juf Senden. In 1892 werd hij benoemd tot directeur aan de Mechelse Academie en in 1901 tot inspecteur van het tekenonderwijs. Een benoeming tot lid van de Academische Raad van België volgde in 1903. Tijdens de 1ste Wereldoorlog (1914-18) was hij leraar aan de "London School of Arts". Na de oorlog in 1919 keerde hij terug naar Brussel en Mechelen waar hij opnieuw de Academie leidde. In 1927 ging hij om gezondheidsredenen op rust en vestigde zich in Antwerpen. Hij overleed in 1931.

Rond 1880-81 werd een eerste tentoonstelling georganiseerd te Brussel. In 1894 werd werk van hem getoond op de wereldtentoonstelling te Antwerpen. Hij werkte 10 jaar (1888-1898) aan een kruisweg van de Sint-Ursula kerk van Lanaken. In 1886 kreeg hij de derde prijs op de "Prijs van Rome". Er volgde nog een Gouden Medaille op een tentoonstelling te Munchen. Werk van hem werd in 1883 door de Argentijnse president aangekocht op een tentoonstelling in dat land. In de catalogus uitgave 1925 van het "Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen" staan 2 werken van hem vermeld: "Het menuët" (1891-119x179) en "Muzikanten" (54x66). Op een retrospectieve te Lanaken in 1955 werden een 40-tal werken, vooral portretten getoond.

Te Lanaken werd de straat waar zijn geboortehuis stond, naar hem genoemd namelijk "Jan Rosierlaan". Een kleuterschool in deze straat draagt ook zijn naam. In de kerk te Lanaken bevindt zich een bronzen gedenktplaat, terwijl in de hal van het gemeentehuis men een buste van Rosiers kan bewonderen. In het Cultureel Centrum is er ook een Jan Rosierzaal.

Werken van Rosier waren ook te zien eind 2001 in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, nu het Stadsmus te Hasselt op een tentoonstelling naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Godfried Guffens.

<< Vorige | Top | Volgende >>

Onze hobby | Waarom deze site | De kunstenaars | Databank/informatie | Agenda/berichten